Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Drenthepad: Ruinen-Uffelte vice versa

15 augustus 2015: Ruinen - Uffelte vice versa

Vandaag het ontbrekende deel van het Drenthepad tussen Ruinen en Uffelte gewandeld. Omdat Ruinen-Uffelte slechts 11 km is, besluiten we maar om hetzelfde traject ook weer terug te lopen.

In Ruinen staan nog een goed bewaarde saksische boerderijen. De Brink, waar we de route weer oppakken, diende oorspronkelijk tot gemeenschapswei (misschien de reden dat hier ook het beeld staat van de Ruiner Ram?) en groeide later uit tot centrumvan het dorp. De tocht voert ons langs het Theehuis de Anserdennen, bekend als pauzelocatie van diverse wandeltochten, die we hier al hebben gelopen. Zo vroeg op de morgen is er echter nog helemaal geen bedrijvigheid en wij vevolgen onze weg over het Anserveld. De route was hier geblokkeerd vanwege werkzaamheden, maar wandelaars laten zich niet zo snel uit het veld slaan en weten wel een pad te vinden om de hekken heen.

Waterschap, Natuurmonumenten en Prov Drenthe werken hier om dit gebied in te richten als waterberging.  Het doel van de waterberging is om bij extreme weersomstandigheden wateroverlast te voorkomen. Daarnaast worden de natuurwaarden verhoogd door het herstellen van heide en natte slenken.

Vóór we bij de koffiepauze arriveren lopen we ook nog over het landgoed Rheebruggen waar een kudde Limousin-koeien het gras kort houdt. Het keerpunt vandaag en tevens koffielocatie is bij Wegrestauran/chaufferscafe Frederikshaven aan de Drentse Hoofdvaart. Daarna gaan we over hetzelfde traject weer terug naar Ruinen.

In Ruinen pakt Tjimmie de auto weer en ik ga lopend terug naar huis om zodoende toch nog wat extra kilometers te maken voor de Kennedymars Fryslan die over 2 weken op het programma staat Zodoende kom ik van daag toch nog aan 35 km.