Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Waterliniepad: Linielandschap

"Tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek ligt één van de waardevolste delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie . De onderdelen van de linie en het omringende landschap zijn hier nog vrijwel intact gebleven. " aldus de beschrijving in het routeboekje

Wij kunnen dit alleen maar beamen, de foto's  tonen aan dat daar niets van gelogen is.  Klik HIER maar...