Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Noardlike Fryske Wâlden, deel 2

Noardlike Fryske Wâlden : Wandelen door het Nationaal Landschap     - streekpad 20

Voor deel 2 van de route hervatten we de route vanaf de camping in Twijzel

Traject 5.   Twijzel - Surhuzum

Doordat we vanaf de camping starten slaan we een stukje van de officiële route over, te weten het gedeelte via de Bootsma's poel  en ook de Njoggen Alde Mantsjes missen we daardoor. Daar staat tegenover dat we wel langs het geboortehuis van Tjimmies voorgeslacht aan de Wedzebourren komen. Dat is uiteraard vastgelegd.

Via de Koaten en Opperkoaten (hoe vaak hebben we (schoon)-vader daar vroeger niet over horen vertellen) brengt de route ons langs Jistrum en naar Kootstertille.  Daar doen we uteraard even een bakkie bij de familie.

Na de koffie steken we Prinses Margrietkanaal over en maken een mooie lus over/door de Hege Bulten, van oorsprong een baggerdepot, maar nu een rijk vogelgebied : zwartkop, tuinfluiter, kleine karekiet en spotvogels worden er gespot. Ook is in dit gebied een kolonie oeverzwaluwen aanwezig.

In Drogeham zit je haar altijd goed .... en in Bouwekleaster herinnert aan de tijd dat hier een klooster gestaan heeft, en wel 2 . Broer Bouwe stichtte hier een nonnenklooster en een eindje verderop broer Gerke een monnikenklooster. Daar is de plaatsnaam Gerkesklooster ontstaan .  Via Reaskuorre komen we vandaag op onze eindbestemming , Surhuzum.  

Het fotoverslag van vandaag staat onder deze link

 

Traject 6.Surhúzum-Rottevalle

Zoals gebruikelijk eerst de fietsen wegbrengen, in dit geval naar Rottevalle, met de terug naar Surhúzum, en de wandeling van vandaag kan beginnen. Niet zo ver vandaag, 14 km. Heeft er mee te maken, dat ik de fietsen maar zo over neer wil en kan neerzetten. En.. een kortere route kun je misschien wel dubbel van genieten, tenslotte weet je nooit wat er onderweg te zien is.  Wat te denken van plaatsnamen als Ophûs, Koartwâld of Topweer. Wij hadden er in ieder geval nog nooit van gehoord. 

Aan de Trije Roeden onder Houtigehage stonden vroeger tientallen arbeidershuisjes , wâldhûskes.  Leuk is te vermelden dat nagenoeg iedereen daar een bijnaam had. Wat te denken van Swarte Jabik of Japik Koartekeutel of Eelke Strikel . De mooiste vonden wel de bijnaam Boele Koekoek. Waarom ? omdat hij zijn nageslacht in het nest van de buurvrouw had gelegd.   

Voor de oorsprong van de zgn. wâldhûskes gaan we terug 1902, toen de woningwet werd aangenomen. De woningen waren van erbarmelijke kwaliteit, mensen woonden in spitketen. in 1909 liet de gemeente 8 woningwetwoningen bouwen. De huur bedroeg plm. 3 kwartjes per week . In het huisje waren 3 bedsteden met daaronder de aardappelopslag. Er was een waterpomp en ieder huisje stond op een ruim perceel, zodat de bewoners hun eigen voedsel konden verbouwen.

Zo zie je maar weer, een korte route , en heel veel te beleven. Ons fotoverslag tref je HIER aan.