Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Noardlike Fryske Wâlden, deel 1

 

Noardlike Fryske Wâlden : Wandelen door het Nationaal Landschap     - streekpad 20

Voor Friesland is het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden een a-typisch gebied.

Hier geen wijde horizon met een kerktoren in de verte. Maar kleine percelen boerenland, omzoomd door houtwallen. Wallen en singels zijn destijds aangelegd als veekering.

Het streekpad loopt deels door dit boerengebied, maar ook door natte gebieden als de Houtwiel en Nationaal park Alde Feanen. En ook passeren we states : Staniastate in Oenkerk en Fogelsanghstate in Veenklooster

We starten de route in Burgum, maar drinken ons eerst moed in middels een bak koffie bij De Pleats.   De Pleats is van oudsher het thuis van boerenzoon Haye Tjallings.  De Pleats is in de jaren ‘70 van de 18e eeuw gebouwd om de rijkdom van Haye Tjallings tentoon te stellen. Met een grote schuur en luxe voorhuis deed de boerderij niet onder aan de bezittingen van andere rijke boeren in de omgeving.

Onderweg naar Noardburgum passeren we het klompenmuseum / klompenmakerij van Scherjon, waar al 6 generaties lang dagelijks honderden klompen worden gemaakt in allerlei streekeigen uitvoeringen.

             

In Feanwâldsterwal is het terras bij Dûke Lûk open, dus tijd voor een kop koffie. Ook in het verleden was hier al een herberg, het was een pleisterplaats halverwege de vaarverbinding Dokkum-Leeuwarden. Giethoornse arbeiders zijn halverwege de 18e eeuw naar deze omgeving getogen omdat ze ervaring hadden met vervening. 

We vervolgen onze weg en gaan richting de Bouwepet. Tijdens de ruilverkaveling is hier een serie zwerfstenen aan het oppervlak gekomen, die later als een geologisch monument zichtbaar in het landschap zijn neergelegd. Voor ons was het mooi stukje natuur met veel water. Na 20 km wandelen komen we weer bij onze fiets en gaan we fietsend terug naar Burgum.                                    Ons fotoverslag van de route 1.Burgum-Gytsjerk zien ? klik hier

Het volgende traject : 2. Gytsjerk-Goddeloas Tolhûs.   

We doorkruisen Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk, de 3 kerkdorpen in de Trynwalden. 

In Stania State  nemen we onze  middagpauze.  Stania State kent een rijke geschiedenis. Er hebben door de eeuwen heen voorname mensen gewoond. Jeppe Stania liet  begin zestiende eeuw een slot bouwen en gaf het de naam Stania State. In 1813 werd het door brand verwoest. 1843 werd het herbouwd en ook is er toen een prachtige tuin aangelegd.

Na de kerkdorpen vervolgen wij onze route , door Griekenland en Turkije, richting Bûtefjild.  Hier hadden we ons op verheugd, Oer de Wiel en Houtwiel, maar het is vandaag zó warm dat we nauwelijks oog hebben voor de omgeving. Halverwege , op een steiger, is er even verkoeling, even met de voetjes in het koude water . Onze route eindigt vandaag aan de Goddeloaze Singel. 

De Goddeloaze Singel maakt deel uit van een eeuwenoud kloosterpad.  In de middeleeuwen werd het door de grijze monniken gebruikt als verbindingsroute naar het klooster Klaarkamp in Rinsumageest.

Het fotoverslag van deze route volgt hier

De volgende route leidt ons door de omgeving die wij ruim 35  jaar verlieten  . Van 1976 tot 1985 woonden wij in Damwoude.

Sinds die tijd is er toch wel veel veranderd. We bewandelen paden die toentertijd nog niet bestonden.  Bijvoorbeeld de Halepaden in Damwoude, en het Spyckhernsterpaed  bij Wâlterswâld, schitterend gewoon. En daarom is het juist zo mooi om hier  te zijn.    Voordat we achter het Driesumerbosk de Swemmer oversteken gebruiken onze meegebrachte lunch.  Verdero wandelen we door de Sweagermieden, een prachtig vogelgebied . Ik zou er met gemak uren door kunnen brengen , maar vandaag hebben we een ander doel   Fotoverslag van onze etappe 3. Goddeloaze Singel - Aldwâld  bevindt zich HIER

 

Traject 4.  Aldwâld - Twijzel

We blijven vandaag in de buurt, we rijden met de auto naar Aldwâld (waar we de vorige etappe zijn gestopt)  en wandelen dan naar de camping.  Later op de dag pak ik de fiets en haal de auto weer op. (fietsenrek ligt altijd in de kofferbak).   

Nadat we Westergeest achter ons hebben gelaten wandelen  we de in 2009 afgeronde ruilverkaveling Kollumerland binnen . Een uitgestrekt landschap voordat we het historische Kollum binnenwandelen. Je verwacht het misschien niet , maar hier vond meer dan 200 jaar geleden een flinke opstand  plaats, het Kollumer oproer. Het was gericht tegen het  patriotse bewind in de Franse tijd.  En in de kern van het dorp zijn nog grachten bewaard gebleven, super mooi

Vanaf Kollum is het maar een kort stukje naar Buitenpost. Eigenlijk moeten we dan de Kruidhof bezoeken , maar we denken dat we daar vandaag geen tijd voor hebben, we moeten nog maar es een keer terugkomen. Het volgende dorp is Veenklooster . Eeuwen geleden was op de plek van het huidige dorp klooster De Olijfberg gevestigd. Aanvankelijk werd het door zowel mannen als vrouwen bewoond. Maar dat kon kennelijk niet goed gaan, want de mannen vertrokken naar het Monckehuys , ten noorden van Westergeest. Onze route eindigt vandaag dus bij ons tijdelijk huisje op de camping..  

    

Ons fotoverslag van vandaag vind je  HIER