Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Lettele : 19e Koerkamptocht 28 nov 2015

28 november 2015 : 19e Koerkamptocht vanuit Lettele.

Goutum of Lettele ?  De rijtijd naar beide is ongeveer dezelfde , maar in afstand is Lettele  wel 30 km dichterbij.

Lettele is een klein, Sallands plattelandsdorp, dat voor het eerst (als Letloe) wordt genoemd  in 1390.  De naam wijst op de natuurlijke omstandigheden: een licht loofbos met veel open plekken (een ‘loo’), dat van bescheiden omvang was (‘luttel’). Of wel een klein bos. 

Via o.a. straatnamen en de dorpsindeling is de herinnering aan het vroegere cultuurlandschap behouden. De kronkelige wegen die werden aangelegd op de hogere delen dragen nu nog namen als Oerdijk, Spanjaardsdijk. 

 

De organisatie heeft prachtige route's, variërend van 5 tot 30 km, uitgezet. We startten 's morgensvroeg wat later dan de rest, waardoor we tot de 1e rust , in het dorpshuis in Okkenbroek, helemaal andere geen wandelaars treffen. Vanaf de 2e controle is het wat drukker. Deze controle is bij een rustpunt van Rust.nu : herkenbaar aan een rustpuntbord in het buitengebied, waar laagdrempelige voorzieningen zijn op een particulier erf, langs een wandel- of fietsroute.

Bij terugkomst in Lettele is het toch flink druk in het restaurant waar start en finish zijn. De organisatie is tevreden over het aantal deelnemers.

Een fotoverslag tref je aan door HIER te klikken