Andekuier

belevenissen van een wandelende tak

Hoogeveen: 2e Weidebliktocht 22 febr 2014

22 februari 2014 : 2e Weidebliktocht, Hoogeveen

Voor fotoverslag : klik HIER

 

Na een min of meer gedwongen rust van 3 weken  vandaag een “thuiswedstrijd”, te weten de Weidebliktocht vanuit het wijkgebouw Weideblik in Hoogeveen.

Helaas moest Tjimmie verstek laten gaan in verband de griep  Ze was niet  op tijd weer hersteld om vandaag mee te wandelen Na een kort toespraakje van de organisator werden door wethouder Klaas Smid weggeschoten. De route voerde ons ons langs de leegstaande gevangenis De Grittenborgh , door het Kinholtsbos richting Fluitenberg.  Daarna door het natuurgebied De Oude Kene van het Drents Landschap. De Oude Kene is de nieuwe naam voor dit deel van het beekdal van het Oude Diep. De loop van de beek is door het bochtenwerk met 2,5 kilometer verlengd.

                                   
De functie van de oude stuw is overgenomen door drempels van keitjes. Een enorm filter van rietplanten reinigt de overstort uit de Hoogeveense wijken op natuurlijke wijze. Als je het vervuilde water uit de overstort lang genoeg door een rietveld laat stromen, zullen de rietplantjes alle verontreinigende voedingsstoffen aan het water onttrekken en wordt het op natuurlijke wijze gezuiverd. Zo’n aanpak heet een helofytenfilter.  Na een lange weg door de rietvelden is het water zo schoon dat het via de spoorsloot naar het Oude Diep kan stromen.

Hier krijgen  we ook gelijk al te maken met natte en drassige paden.  Het zal niet het laatste natte pad zijn  vandaag. Onderweg maak ik kennis met Marrie Bakker, die tijdens het wandelen ook wat pr-werk voor het CDA doet in verband met de a.s. gemeenteraadsverkiezingen.

Verderop wandelen we via de Boerveense Plassen voordat we, na 10 km,  bij de rust in de voetbalkantine van vv Pesse aankomen.

Het reservaat Boerenveensche Plassen bestaat uit een vrijwel vlak, heischraal heideterrein met veel venige laagten,vennetjes en veenputten. Het is een gebied met erg veel dynamiek. Zompnat en kurkdroog wisselen hier zowel in ruimte als in de tijd af. Het gebied is van groot belang voor vogels.
De Boerenveensche Plassen zijn te doorkruisen via de Kerkweg, ook wel aangeduid als Dooddijk. Deze verhoogd aangelegde weg door het gebied werd vroeger gebruikt door de bevolking van Stuifzand om kerk en kerkhof te Pesse te kunnen bezoeken.
                                   
Een lus van nog eens 10 km voert ons over en door het Nuilerveld,- als je tenminste goed op de pijlen let-  voordat we voor een 2e rust opnieuw in dezelfde voetbalkantine aankomen. Helaas heb ik hier dus een stukje van de route gemist.  

Het Nuilerveld is een gevarieerd heide-stuifzandgebied. Een rondwandeling langs de uitgezette wandelroute van twee kilometer wordt gedurende de zomermaanden steevast begeleid door het melodieuze gezang van Boomleeuwerikken. Elk jaar broeden er wel enkele paartjes van deze karakteristieke heidevogels in het terrein. Het Nuilerveld ligt ongeveer een kilometer ten noorden van Pesse.

Via het Spaarbankbos lopen het laatste deel van de route weer terug ri. Hoogeveen.

Organisatie bedankt voor de mooie route